Majlis Perasmian Pameran Lakaran Langkawi & Katasila

Anjakan Tradisi ke Konteks Semasa

Pameran Seni Negaraku

Balai Seni Negara telah mengadakan Pameran Seni Negaraku bermula Jun 2017 hingga September 2017.
Koleksi pameran tersebut boleh dilihat secara “Virtual Gallery” di www.artgallery.gov.my/360-panorama