Perkhidmatan Membekal, Menghantar dan Memasang Kelengkapan Siaraya dan Pentas Secara Sewaan