1. Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.

  2. Menyebarkan maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Balai Seni Visual Negara dan Perkhidmatan Awam adalah di larang.
  3. Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam web Balai Seni Visual Negara mestilah mendapat kelulusan Ketua Bahagian/Jabatan/Agensi
  4. Laman web Jabatan/Agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman web Balai Seni Visual Negara atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Ketua Jabatan/Agensi.
  5. Sebarang perbuatan menceroboh dan percubaan untuk menggodam laman web Balai Seni Visual Negara adalah dilarang.