Jalaini Abu Hassan

Dilahirkan pada 1963 di Selangor. Beliau lebih dikenali sebagai Jai dalam dunia seni Malaysia dan merupakan antara pelukis terkenal di Negara ini. Kini beliau sedang mengikuti PhD dalam Amalan Penyelidikan dalam Lukisan di UiTM Shah Alam. Beliau merupakan Prof. madya di fakulti Seni dan Reka Bentuk UiTM. Pendikan seni beliau bermula pada tahun 1985 di Institut Teknologoi Mara dan kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat MA di Slade School of Fine Art di Kolej Universiti London dan kemudian terus melaksanakan Sarjana dalam Seni Halus di Institut Pratt di New York. Sejak itu, beliau telah secara aktif mengikuti semangat beliau dalam dunia seni Malaysia dan pensyarah di UiTM. Karya-karya beliau telah menjadi koleksi kepada syarikat-syarikat dan galeri awam seperti Balai Seni Visual Negara dan Galeri Petronas. Beliau juga telah memenangi beberapa anugerah sepanjang menjadi pelukis.