Haslin Ismail

Haslin ismail dilahirkan pada 1984 di Johor dan kini menetap di Kuala Lumpur. Karya beliaumemaparkan kepada kita kemuraman, gelap, dan adakalanya hasil kerja ganas yang mewakili kecergasan dan kesegaran tertentu dalam kekuatan kesenian dan kebudayaan tempatan. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana (Kepujian) Seni Halus dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) pada tahun 2007.