Fauzan Omar

Fauzan Omar dilahirkan pada 1951. Beliau mendapat pendidikan Diploma dalam Seni dan Reka Bentuk(Seni Halus), Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Malaysia pada 1973. Pada 1974, Beliau mendapat Diploma Arts Teachers di Universiti Teknologi Mara, Shah Alam dan beliau mendapat Sarjana Seni Halus(catan) di Maryland Institute College of Arts (MICA), Baltimore, Maryland, USA pada 1984. Karya-karyanya kebanyakkannya berkenaan dengan alam dan flora. Beliau kini merupakan pensyarah seni di Universiti Sains Malaysia.