Bibi Chew Chon Bee

Bibi Chew dilahirkan pada tahun 1969. Karya-karya beliau digerakkan oleh idea-idea identiti budaya, Bibi Chew mengambil isu-isu yang mencabar bangsa, alam sekitar dan jantina, mewujudkan komentar melalui objek biasa. Beliau telah menggunakan dan mengubah bekas daun dibalut, telur, botol kaca, pasir, papan kayu, penangkap rama-rama dan penyaring kopi ke metafora untuk peminggiran, kemusnahan dan membendung. Beliau telah mengukir, menjahit dan melapis keping ke dalam bentuk yang bersatu padu. Karya-karya yang beliau hasilkan adalah tentang diri yang terkawal dan mempunyai maksud yang tersembunyi. Beliau mengambil isu-isu budaya dan etnik di Malaysia dalam karya yang dihasilkan. Karya-karya beliau bersifat halus, menarik dan indah. Karya beliau mencerminkan pertentangan dalam perbezaan politik.