Johan Marjonid

Mendapat pendidikan di Universiti Teknologi Mara. Subjek utama lukisannya adalah hutan hujan khatulistiwa. Telah memenangi Hadiah Pertama Pertandingan Landskap Malaysia anjuran Balai Seni Lukis Negara (1994) dan telah mengadakan 2 pameran  solo dan telah menyertai beberapa pameran secara berkumpulan dalam dan luar negara