Division
LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA
→   PEJABAT KETUA PENGARAH
→  →   UNIT INTEGRITI
→  →   UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
→  →   UNIT AUDIT DALAM
→   PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH (OPERASI)
→   PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH (PENGURUSAN)
→   BHG KHIDMAT PENGURUSAN
→  →   PENGARAH KHIDMAT PENGURUSAN
→  →   SEKSYEN SUMBER MANUSIA
→  →   SEKSYEN KEWANGAN
→  →   SEKSYEN PENTADBIRAN
→  →   SEKSYEN PEMBANGUNAN
→  →   SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT
→   BAHAGIAN MEDIA DAN PEMBANGUNAN SENI
→  →   SEKSYEN PEMBANGUNAN SENI
→  →   CAWANGAN ART GOVERNANCE PSP
→  →   CAWANGAN PENYELIDIKAN KURATORIAL
→  →   SEKSYEN MEDIA DAN JARINGAN
→  →   CAWANGAN JARINGAN DAN PENDIDIKAN
→  →   CAWANGAN REKABENTUK
→  →   CAWANGAN PENERBITAN DAN DOKUMENTASI
→  →   CAWANGAN PEMBANGUNAN SENI LANGKAWI
→   BAHAGIAN PENGURUSAN PAMERAN, KOLEKSI
→  →   SEKSYEN PERKHIDMATAN PAMERAN
→  →   CAWANGAN PAMERAN
→  →   CAWANGAN PERPUSTAKAAN
→  →   SEKSYEN KOLEKSI DAN KONSERVASI
→  →   CAWANGAN KONSERVASI
→  →   CAWANGAN KOLEKSI