1. Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.

  2. Menyebarkan maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Balai Seni Negara dan Perkhidmatan Awam adalah di larang.
  3. Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam web Balai Seni Negara mestilah mendapat kelulusan Ketua Bahagian/Jabatan/Agensi
  4. Laman web Jabatan/Agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman web Balai Seni Negara atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Ketua Jabatan/Agensi.
  5. Sebarang perbuatan menceroboh dan percubaan untuk menggodam laman web Balai Seni Negara adalah dilarang.