1. Sediakan surat permohonan
  -Tarikh mula latihan dan tempoh latihan
  -Biodata pelajar
  -Surat sokongan falkuti / jabatan
 2. Permohonan hendaklah dibuat sebelum 1 bulan dari tarikh mula latihan.
 3. Keutamaan bidang latihan yang ditawarkan adalah yang berkaitan dengan seni tampak. Lain-lain bidang seperti IT, pengurusan, kewangan dan lain-lain akan dipertimbangkan
 4. Surat Permohonan hendaklah di hantar ke :
  Lembaga Pembangunan seni Visual Negara
  No.2,Jalan Temerloh, Off Jalan Tun Razak, 53200,Kuala Lumpur (UP: Seksyen Pengurusan Sumber Manusia)