Perkhidmatan Pembersihan Luaran Bangunan Pentadbiran Dan Galeri Di Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara Bagi Tempoh 2 (Dua) Tahun

Iklan SH-7-2023 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN LUARAN BANGUNAN PENTADBIRAN DAN GALERI DI LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA BAGI TEMPOH 2 (DUA) TAHUN