Perkhidmatan Penyenggaraan Berjadual Secara Komprehensif Bagi Fasiliti Bangunan

Iklan SH-3-2024 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN BERJADUAL SECARA KOMPREHENSIF BAGI FASILITI BANGUNAN

Pendaftaran boleh dibuat secara “online FORM NAG”, klik disini.