Pameran Spring Melody

SM portal_BSVN

Pameran “Spring Melody” adalah sebuah pameran berkumpulan oleh Persatuan Pelukis Malaysia. Seramai 19 orang pelukis telah mempamerkan 43 buah karya pelbagai medium seperti cat cair, cat minyak, chinese brush painting dan akrilik. “Spring Melody” memberi makna dan semangat berlapis kepada ahli Persatuan Pelukis Malaysia supaya meneruskan usaha untuk mempergiatkan seni dan matlamat persatuan.