Perkhidmatan Penyenggaraan Berjadual Sistem Pencegah Kebakaran Termasuk Membekal Dan Memasang Alat Ganti Sistem Pencegah Kebakaran Serta Kerja-Kerja Berkaitan Bagi Tempoh Satu (1) Tahun

Iklan_SH-12-2024 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN BERJADUAL SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN TERMASUK MEMBEKAL DAN MEMASANG ALAT GANTI SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI TEMPOH SATU (1