KUL Art Airport

Sebutharga Perkhidmatan Sewaan Mesin Fotostat Bagi Tempoh Dua (2) Tahun di LPSVN

IKLAN SH-4-2022 PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN FOTOSTAT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA

Pendaftaran boleh dibuat secara “online FORM NAG”, klik disini.

Sebutharga Perkhidmatan Penstrukturan Data, Pemeriksaan, Pendaftaran Rekod Serta Penyelenggaraan Pengurusan Sistem Aset Alih (G-Aset) LPSVN

SH-5-2022 PERKHIDMATAN PENSTRUKTURAN DATA, PEMERIKSAAN, PENDAFTARAN REKOD SERTA PENYELENGGARAAN PENGURUSAN SISTEM ASET ALIH (G-ASET)

Pendaftaran boleh dibuat secara “online FORM NAG”, klik disini.

Iklan Tender Perkhidmatan Penyelenggaraan Secara Berjadual Sistem Hawa Dingin Jenis Berpusat Dan Sistem Hawa Dingin Jenis Split Unit

Iklan Tender Hawa Dingin 2022

 

Sebutharga Perkhidmatan Penyenggaraan Berjadual Secara Komprehensif Bagi Fasiliti Bangunan dan Peralatan Aksesori Elektrik serta Membekal dan Memasang Alat Ganti di Bangunan Balai Seni Negara Cawangan Langkawi, Kedah Bagi Tempoh Satu (1) Tahun

IKLAN SH-02-2022-Sebutharga Perkhidmatan Penyenggaraan Berjadual Secara Komprehensif Bagi Fasiliti Bangunan dan Peralatan Aksesori Elektrik serta Membekal dan Memasang Alat Ganti

 

Pendaftaran boleh dibuat secara “online FORM NAG”, klik disini.

Sebutharga Perkhidmatan Pengendali Perundingan (PP) / Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS) / Radiation Protection Officer (RPO) Bagi Tempoh Satu (1) Tahun di Pusat Repositori dan Konservasi Seni Negara, LPSVN

IKLAN SH-1-2022 Perkhidmatan Pengendali Perundingan (PP)

Pendaftaran boleh dibuat secara “online FORM NAG”, klik disini.